HOME ALGEMENE INFO FORMULIEREN FOTO'S NIEUWSBRIEF INLOGGEN OUDERS

Nieuwsbrief september 2018

Thema’s
Op dit moment werken we over het thema ‘Hatsjoe’.
Puk voelt zich al een poosje niet lekker. Hij wordt goed verzorgd door de kinderen. Ze vegen regelmatig zijn neus met tissues en geven hem extra fruit. De kinderen hebben een kaartje voor hem op de post gedaan en deze heeft Puk ook ontvangen. Vorige week moest Puk naar de dokter. Puk werd door de dokter onderzocht, gewogen, zijn lengte werd gemeten en tot slot kreeg Puk nog een prikje. De woordenlijst van het thema wordt met deze nieuwsbrief meegestuurd.

 

Personeel
Op donderdag 20 oktober komt Lisette samen met Isa en Fedde afscheid van ons nemen.
Vanaf dinsdag 11 september komt Iebeltsje ons team versterken. Ze stelt zich hieronder aan jullie voor.
Mijn naam is Iebeltsje, en sinds kort ben ik werkzaam als pedagogisch medewerker bij kinderdagverblijf Be Child.
Na ruim negen jaar werkzaam te zijn geweest in de kinderopvang heb ik veel ervaring opgedaan bij verschillende organisaties en op verschillende groepen.
De peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang, maar ook vooral horizontale en verticale groepen op het kinderdagverblijf. Daarnaast heb ik nog ruim vier jaar ervaring als gastouder aan huis.
Ik haal plezier uit mijn werk door betrokken te zijn bij de ontwikkeling van kinderen en ze hierbij te stimuleren. Kinderen ontwikkelen zich razendsnel en elke fase geeft weer een nieuwe uitdaging. Wanneer je met kinderen werkt, is geen dag hetzelfde en dat maakt dat ik het vak zo leuk vind!
Misschien hebben we al kennis gemaakt, en anders zullen we elkaar vast binnenkort tegenkomen op de groepen.
Ik kijk uit naar een prettige samenwerking en mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Tot gauw!

 

Stagiairs
Ik ben Kelly.
Ik ben 19 jaar oud. Ik doe de opleiding pedagogisch medewerker niveau 3 leerjaar 2 op Landstede te Harderwijk. Ik vind het leuk om met kinderen te werken, kinderen dingen te leren en te helpen met dingen. Ik loop in Dreumeseiland stage op donderdag en vrijdag. Vanaf februari komt de woensdag erbij.

Mijn naam is Lisa en ik loop sinds een weekje stage bij kinderdagverblijf Be Child.
Ik ben 26 jaar oud en heb zelf een dochter van 6 jaar. Ik zit in mijn 3e jaar Pedagogisch Medewerker Kinderopvang op Landstede te Harderwijk.
Naast mijn studie heb ik ook hobby’s die zijn als volgt: dansen, uitstapjes doen met mijn gezin en koken.
Ik loop met plezier stage op het kinderdagverblijf en hoop hier nog veel te leren en ervaring op te doen. Ik vind het geweldig om met kinderen te werken ook leer ik veel van de kinderen. Ik loop op Hummeltjesbos stage op maandag, dinsdag en vrijdag.
Als u vragen heeft bent u van harte welkom!

 

Jarige kinderen
In deze periode zijn de volgende kinderen jarig (geweest):
Kai is op 7 september 2 jaar geworden
Wout is op 13 september 2 jaar geworden
Lucas wordt op 17 september 3 jaar
Damian wordt 22 september 1 jaar
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!


Afscheid van kinderen
We hebben inmiddels afscheid genomen van Puck en Gemma. Puck veel plezier op basisschool ‘de Wingerd’ en Gemma veel plezier op basisschool ‘de Tamarisk’.


Studiedag 14 september
Op 14 september hebben we met het team een studiedag gehad. We hebben het nieuwe Pedagogisch beleidsplan doorgenomen, het VVE beleidsplan en de Wet AVG.
De aannemer heeft op vrijdag 14 september de doorgang van de nieuwe groep Bengelweide naar het kinderdagverblijf gemaakt. In Dreumeseiland zit nu een deurkozijn met een tijdelijke deur. Dit weekend hebben we de groepen weer schoongemaakt zodat alle kinderen maandag weer in een stofvrije groep kunnen spelen.
De speelplaats is vanaf maandag weer volop te gebruiken. Alles is buiten grotendeels klaar. Er komen later nog zitpodiums van hout, een lantaarn en een plantenbak.
Het zand is dit weekend zoveel mogelijk tussen de tegels geveegd en ingewaterd. Volgend weekend gaan we dat herhalen. We hebben nu het zand bij elkaar geveegd, zodat de kinderen heerlijk kunnen buitenspelen.

 

Reserve kleding
Willen jullie de reservekleding van de kinderen in de bakken weer even wisselen? Ongemerkt groeien de kinderen en zijn ze uit bepaalde maatjes gegroeid! Denkt u tevens nog even aan de namen in de kleding en schoenen?


Vanuit de Oudercommissie
In het nieuwe jaar gaat Barbara stoppen bij de OC. Haar dochter wordt 4 jaar.
Daardoor onstaat er een vacature in de OC. De vacature staat hieronder vermeld:

VACATURE OUDERCOMMISSIELID m/v

Wij zoeken ouders die:

  • mee willen praten en beslissen;
  • de kwaliteit van Be CHILD positief willen beïnvloeden;
  • willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie;
  • hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor Be CHILD;
  • minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn.

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de
(her)inrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie
  • overlegt met de directie van Be CHILD;
  • adviseert gevraagd en ongevraagd de directie van
Be CHILD;
  • onderhoudt contacten met andere ouders;
  • bevordert de betrokkenheid van ouders bij Be CHILD, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren
  • is het aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure.

Wil je met ons meepraten en meebeslissen, meld je dan vóór 1 november a.s. aan bij Marion. Voor meer informatie kun je ook terecht bij Marion.

 

Rapportage onderwijsinspectie
We hebben de schriftelijke rapportage van de onderwijsinspectie ontvangen en afgelopen woensdag het ronde tafelgesprek gehad met alle VVE spelers binnen de gemeente Dronten, de GGD, de inspectie en de beleidsmedewerkers van de gemeente Dronten.
We hebben het bezoek van de inspectie als een 0-meting gezien en gaan ons nu met de tips van de onderwijsinspectie verder ontwikkelen. Binnen de gemeente Dronten hebben we als kinderdagverblijf in ieder geval een prima score gehaald tijdens het kwaliteitsonderzoek van de onderwijsinspectie.


Algemene Verordening Gegevensbescherming
Al eerder hebben we gemeld dat ons privacy beleid op onze website staat vermeld. Vanaf deze week vragen we u bij het ophalen van uw kind(eren) een verklaring te ondertekenen waarin u aangeeft het privacy beleid van Be CHILD te hebben gelezen.

 Realisatie: Sybit - Software op Maat