HOME ALGEMENE INFO FORMULIEREN FOTO'S NIEUWSBRIEF INLOGGEN OUDERS

Nieuwsbrief maart 2019

Thema’s
Op het moment dat deze nieuwsbrief uitkomt, zijn we alweer volop bezig met het thema ‘Dit ben ik’. We hebben foto’s bijgevoegd van het thema waarop te zien is dat de kinderen enthousiast bezig zijn. Bijvoorbeeld met het wassen van de babypop, het afdrogen en schone kleertjes aantrekken.


Personeel
We mogen blij nieuws met u delen: Sylvia is zwanger! We wensen haar een prettige zwangerschap toe!

Karin en Irene gaan op 10 april 2019 naar de laatste trainingsbijeenkomst. Ze gaan die dag o.a. een eindpresentatie geven en worden dan gecertificeerd als Pedagogisch Beleidsmedewerker en Pedagogisch Coach..

Sylvia, Kammer en Tamara gaan op 11 april hun persoonlijk ontwikkelingsplan op het gebied van VVE presenteren. Zij ontvangen na hun presentatie hun VVE certificaat.

Met het team zijn we mooie stappen aan het maken. Mede door de input van Karin en Irene (zie o.a. onze pedagogische kwaliteitsboom) worden de medewerkers gecoacht om de pedagogische kwaliteit nog beter te maken. We zijn trots op deze resultaten.


Stagiairs
Intussen is Joëlle bij ons gestart als stagiair. Ze stelt zich hier aan u voor:
Hallo allemaal!
Ik ben Joelle en ik ben 18 jaar. Ik doe de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 op het Deltion College in Zwolle. Ik zit nu in mijn 2e leerjaar. In dit jaar moeten wij 2 dagen per week stage lopen. Ik ben hier tot 12 juli 2019, op de donderdag en vrijdag. Ik heb
gekozen voor een stage in de kinderopvang omdat ik het super leuk vind om met de wat jongere kinderen om te gaan. Ik kijk erg uit naar deze stageperiode.
Heeft u vragen dan mag u ze gerust stellen!

 

Cursusdag 18 maart: meldcode kindermishandeling
We hebben een cursusdag achter de rug waarin we informatie hebben gekregen over de meldcode kindermishandeling en hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. Het is nuttige maar helaas ook verplichte en noodzakelijke informatie om in ons beroep tijdig signalen te herkennen die hierop duiden.

 

Jarige kinderen
In deze periode zijn de volgende kinderen jarig (geweest):
Maarten is op 9 februari 3 geworden
Amber is op 17 februari 1 jaar geworden
Olivia is op 28 februari 1 jaar geworden
Bram is op 9 maart 4 jaar geworden
Luca wordt op 26 maart 3 jaar
Lianne wordt op 29 maart 2 jaar
Elise wordt op 9 april 2 jaar
Thomas wordt op 11 april 1 jaar
Jet wordt op 12 april 2 jaar
Lisanne wordt op 12 april 4 jaar
Sander wordt op 15 april 3 jaar
Kilian wordt op 19 april 1 jaar
Eva wordt op 20 april 1 jaar
Indigo wordt op 23 april 4 jaar
Jojanneke wordt op 27 april 1 jaar
Max wordt op 28 april 3 jaar
Allemaal van harte gefeliciteerd!


Nieuw geplaatste kindjes
Intussen zijn de volgende kindjes bij Be CHILD gestart:
Senna, Rik en Hayley.
Alsnog welkom en veel plezier bij Be CHILD!


Afscheid van kinderen
We hebben inmiddels afscheid genomen van Samuel en Bram. We wensen Samuel veel plezier op basisschool De Tamarisk en Bram op basisschool De Zonnewijzer’.


Vakanties
Als u de periode van de (zomer)vakantie weet, wilt u dit dan aan ons doorgeven? Dan kunnen wij onze personeelsplanning ook voor de zomerperiode in orde gaan maken. Alvast bedankt voor de moeite!


Intermediair ouderbetrokkenheid
Sinds kort ondersteunt Jacqueline in de rol van intermediair ouderbetrokkenheid ons in het contact met ouders van kinderen met een VVE-indicatie. Ze stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor:
Graag stel ik mij even voor: Sinds lange tijd werk ik in Biddinghuizen en in Dronten als Intermediair Ouderbetrokkenheid, waarbij ik verschillende peuterspeelzalen en basisscholen waar VVE ingezet wordt ondersteun.
Samen met de ouders de ontwikkeling van het kind volgen, gekoppeld aan de thema’s waar gedurende het jaar mee gewerkt wordt. De VVE periode betreft de peuter- en kleuterleeftijd, vandaar de afkorting VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie.
De VVE inzet is landelijk uitgebreid naar de Kinderdagverblijven zodat echt alle kinderen kunnen profiteren van de extra ondersteuning. Vanuit de gemeente Dronten is het voorstel gekomen om ook mijn activiteiten op het gebied van ouderbetrokkenheid toe te passen op Kinderopvang Be CHILD, omdat hier ook het VVE programma gebruikt wordt, en ouderbetrokkenheid daar een aanvullend onderdeel van is.
Het is bekend dat er goede resultaten in de (taal)ontwikkeling van kinderen te behalen zijn wanneer ouders betrokken zijn bij de werkwijze binnen de opvang. Door ook thuis thema-activiteiten te bespreken of te herhalen helpt u mee de ontwikkeling te stimuleren! De thema’s zijn duidelijk herkenbaar in alle ruimtes, welke activiteiten voor thuis passen daar het beste bij? Ik vertel het u graag door middel van een leuke lente-informatiebrochure die ik iedereen persoonlijk thuis wil bezorgen. U hoort binnenkort meer hierover, groet van Jacqueline

 

Overgang naar school voor vierjarigen
Als kinderen vier worden komt de overgang naar de basisschool. Voor de kinderen die in de periode rond de meivakantie of na de zomervakantie naar school gaan, kunnen we nog gewoon kinderopvang bieden, ook als ze al vier zijn geworden. U heeft dan ook nog recht op de bijdrage van de overheid.


Namen in kleding/schoenen/eigendommen
Al geruime tijd vragen wij aandacht voor het plaatsen van namen in kleding en schoenen. Inmiddels hebben we ruim 70 kinderen op het kinderdagverblijf. Nu we weer regelmatig buiten spelen is het voor ons bijna onmogelijk om de ‘eigen jas’ en ‘eigen schoenen’ van uw kind te vinden. Als we aan het kind zelf vragen: zijn dit je schoenen? of is dit je jas? dan zeggen de meeste kinderen volmondig JAAAA..... en dan...........blijkt vaak dat ze toch de schoenen of jas van een ander aan hebben..........
Willen jullie ons helpen en de namen op de jas en schoenen vermelden!!!!
Training protocol kindermishandeling


Training protocol kindermishandeling


Thema 'Dit ben ik'
Realisatie: Sybit - Software op Maat