HOME ALGEMENE INFO FORMULIEREN FOTO'S NIEUWSBRIEF INLOGGEN OUDERS

Corona virus

Het Corona virus treft de hele samenleving

Helaas heeft het Corona virus zo ongeveer de hele wereld in zijn greep. Ook in Nederland maakt het virus mensen ziek en vallen er helaas ook slachtoffers, vooral onder de ouderen en zieken.

Onze overheid heeft drastische maatregelen genomen om het virus te bestrijden. Niemand in Nederland kan daar omheen. Gelukkig heeft de overheid wel een uitgebreid steunpakket toegezegd om de economie draaiende te houden.

We hopen dat alles zo snel mogelijk weer naar het normale terug kan keren en dat de nare ziekte snel bestreden kan worden.

Intussen wensen we iedereen sterkte met de mogelijke gevolgen van deze nare situatie!

Effecten op de kinderopvang

Ook de kinderopvang is getroffen door het Corona virus. De 'normale' kinderopvang is op last van de overheid gesloten. Gelukkig heeft de overheid besloten om de ouders achteraf te compenseren voor de eigen bijdrage die ze betalen voor de kinderopvang.

Meer informatie voor ouders die gebruik maken van kinderopvang kunt u lezen op de website van de overheid. Zie hieronder de link:

Informatie over het Corona virus vanuit de overheid voor ouders die kinderopvang afnemen


Be CHILD biedt noodopvang tijdens de Corona crisis

Be CHILD is samen met andere collega's in de kinderopvang door de gemeente Dronten officieel aangewezen als noodopvanglocatie. We doen dit zolang het nodig is tijdens de Corona crisis. Hiermee kunnen we onder bepaalde voorwaarden opvang bieden aan kinderen van ouders die in cruciale beroepen werken en die behoefte hebben aan kinderopvang. De noodopvang bieden we nu al voor de kinderen die ook regulier bij ons in de opvang zitten. We zijn blij en trots dat onze pedagogisch medewerkers zich hiervoor willen inzetten!  

De noodopvang van kinderen is ook beschikbaar voor ouders uit de vitale sector die nog geen gebruik maakten van kinderopvang, maar die bijvoorbeeld door het draaien van extra diensten wel tijdelijk de behoefte hebben aan kinderopvang. U kunt ook denken aan ouders die zich vrijwillig weer aanmelden voor een (tijdelijke) functie binnen de vitale sector om hun steentje bij te dragen. Ook deze groep mensen kan gebruik maken van de noodopvang als ze jonge kinderen hebben. Zo worden ze in staat gesteld om hun belangrijke werk te doen.

Kinderopvang Dronten doet de algehele coordinatie van de noodopvang binnen de gemeente Dronten. Als u dus behoefte hebt aan opvang en u voldoet aan het criterium van de overheid (cruciaal beroep en/of een functie in de vitale sector), dan kunt u contact met kinderopvang Dronten opnemen om uw kind aan te melden voor noodopvang. Kijk eerst of u in aanmerking komt voor noodopvang op de brief die de overheid gepubliceerd heeft.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met het coordinatiebureau van Kinderopvang Dronten opnemen, of ons bellen op werkdagen tijdens onze normale openingstijden (07.00 - 18.30 uur). 


De overheid compenseert ook de kosten van de eigen bijdrage

We noemden al eerder dat de overheid de kosten van de eigen bijdrage gaat compenseren. Staatsecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft samen met de staatssecretaris van Huffelen van Financien aangegeven dat dit geldt voor alle ouders die tijdelijk hun kind niet naar de kinderopvang kunnen brengen. Hiervoor is een intentieverklaring ondertekend met de Brancheorganisatie voor de Kinderopvang. 

Dit betekent dus dat de volledige kosten van kinderopvang die u tijdens de Corona crisis niet kunt afnemen, door de overheid gecompenseerd worden mits u de rekeningen gewoon betaald heeft! De compensatie van de eigen bijdrage zal achteraf gebeuren.

Ouders die tijdelijk geen gebruik van de kinderopvang kunnen maken wordt door de overheid met klem verzocht om de rekeningen voor de kinderopvang gewoon te betalen. Kijk voor meer informatie op de speciale website van de overheid via de link die eerder is genoemd op deze pagina. 

Bijzondere omstandigheden tijdens de Corona crisis

Beleid overheid
Helaas zijn er door de Corona crisis bijzondere omstandigheden van toepassing voor de kinderopvang. Reguliere opvang is niet mogelijk, alleen noodopvang conform het beleid van de overheid. 

Ruildagen
Ruildagen zijn helaas niet mogelijk voor de dagen die u tijdens de noodopvang aan reguliere opvang mist. Het is onmogelijk om alle opvangdagen in de toekomst in te halen. Dit is een situatie van overmacht, dus ons normale ruilbeleid is nu niet van toepassing. We hopen op uw begrip.

Gezondheid kinderen tijdens noodopvang
We moeten extra streng zijn tijdens de noodopvang voor de kinderen die daar gebruik van mogen maken. Als uw kind ook lichte gezondheidsklachten heeft, zoals veelvuldig niezen, hoesten, koorts etc., mag uw kind tijdelijk niet naar de noodopvang komen. Pas als uw kind langer dan 24 uur klachtenvrij is, mag het weer komen. 

Meer informatie over het Corona virus en preventie ertegen op de website van het RIVM


Realisatie: Sybit - Software op Maat