HOME ALGEMENE INFO FORMULIEREN FOTO'S TARIEVEN OUDERPORTAAL KIDSADMIN

Formulier opzegging

Via onderstaand formulier kunt u uw kind uitschrijven bij BeCHILD. Mocht u liever een papieren versie van dit document willen dan kunt u dat als pdf bestand downloaden:

Download:

  Download het opzeggingsformulier

Gegevens kind

Achternaam : *
Geslacht : *
Mannelijk
Vrouwelijk
Voorletters : *
Voornaam : *
Adres : *
Postcode : *
Woonplaats : *
Geboortedatum :

Gegevens ouder / verzorger 1, tevens ontvanger van de facturen/aanvrager kinderopvangtoeslag

Naam : *
Geslacht : *
Mannelijk
Vrouwelijk
Voorletters : *
Voornaam : *
Adres : *
Postcode : *
Woonplaats : *
Geboortedatum :
Burgerservicenummer (BSN) :
Burgerlijke staat :
Hoogst genoten opleiding :
Telefoon thuis/mobiel :
Telefoon werk :
E-mail *
Op dit adres ontvangt u per e-mail een afschrift van dit formulier

Op welke dagen is uw kind nu bij Be CHILD in de kinderopvang?

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Vroege opvang07.00 - 07.30
Dagopvang07.30 - 18.00
Late opvang18.00 - 18.30
Gewenste datum opzegging : *
Reden van opzegging *
Ruimte voor opmerkingen :

Let op:

De opzeggingstermijn bedraagt één maand, gerekend vanaf de datum van ontvangst van dit formulier.

Dit formulier is bedoeld voor daadwerkelijke opzegging. Gebruik voor een gewenste verandering in opvangdagen ons wijzigingsformulier.Realisatie: Sybit - Software op Maat