HOME ALGEMENE INFO FORMULIEREN FOTO'S NIEUWSBRIEF INLOGGEN OUDERS

Nieuwsbrief juli 2020

Brengen en halen van uw kind(eren)
Sinds de heropening van de kinderopvang op 11 mei maken we gebruik van de tijdsblokken voor het brengen en halen van de kinderen. We merken dat het goed werkt en dat we op deze manier zoveel mogelijk ‘filevorming’ tijdens de spitsmomenten kunnen voorkomen. Om die reden willen we dit de komende weken nog aanhouden.
Mocht u in de komende tijd een keer een ander tijdstip wensen voor brengen en halen? Dan kunt u altijd even contact opnemen. We zullen in zo’n geval met u meedenken en kijken naar de mogelijkheden. We weten het wel graag vooraf!
 

Samenvoegen groepen
In de zomerperiode zijn de groepen minder vol. Zo worden Bengelweide en Dreumeseiland op woensdag momenteel samengevoegd. De kindjes van Bengelweide mogen de komende weken op woensdag bij de schuifpui van Dreumeseiland worden gebracht en opgehaald.

 

Personeel
Het contract van Ramona loopt tijdens haar zwangerschapsverlof af. Helaas kunnen we haar geen vast contract aanbieden.
Ramona heeft op dinsdag 30 juni haar laatste werkdag bij Be CHILD gehad. Momenteel is haar (vervroegde) zwangerschapsverlof ingegaan. In oktober komt Ramona nog een dag langs om de baby te laten zien en afscheid te nemen. Nadere informatie omtrent het afscheid volgt nog.
Ook onze personeelsleden gaan de komende weken genieten van hun welverdiende vakantie. We zorgen er wel voor dat er altijd vertrouwde gezichten op de groep blijven staan voor de kinderen en ouders.
 

Thema’s
Vorige week hebben we het thema ‘Eet smakelijk’ afgesloten met een lekker feestmaal. De kinderen mochten allemaal spiesjes maken met allerlei lekkers erop. Dat was smullen!
Sinds deze week werken we over het thema ‘Oef, wat warm’. Binnen dit thema doen we alweer allerlei activiteiten met de kinderen. Zo hebben we het over de begrippen warm en koud, droog en nat door middel van ijsklontjes en dergelijke. Ook gaan we de komende weken ijsjes verkopen bij de ijscokraam en kijken welke kleding bij de zomer hoort. Spelenderwijs leren de kinderen weer van alles.
De woordenlijst van het thema “Oef wat warm” wordt aan alle ouders gemaild.
 

Jarige kinderen
In deze periode zijn de volgende kinderen jarig (geweest):
Ravi is op 20 juni 1 jaar geworden
Chloé is op 20 juni 4 jaar geworden
Elena is op 1 juli 4 jaar geworden
Mycah is op 5 juli 2 jaar geworden
Laura is op 6 juli 3 jaar geworden
Hidde is op 7 juli 4 jaar geworden
Dexx is op 11 juli 2 jaar geworden
Mads is op 12 juli 1 jaar geworden
Sef wordt op 31 juli 1 jaar
Noa wordt op 3 augustus 4 jaar
Femke wordt op 3 augustus 3 jaar
Sian wordt op 10 augustus 3 jaar
Luuk wordt op 23 augustus 4 jaar
Fenne wordt op 24 augustus 3 jaar
Allemaal van harte gefeliciteerd!


Afscheid van kinderen
We hebben afscheid genomen van Hidde, Noa en Luuk. We wensen Hidde en Noa veel plezier op de Tamarisk en Luuk op de Klimboom. Eerst natuurlijk lekker genieten van de zomervakantie!


Nieuwe kindjes
De volgende kindjes zijn intussen bij Be CHILD gestart:
Naomi, Aidan en Dexx. Welkom en veel plezier bij Be CHILD!
 

Fotograaf
Verschillende mensen hebben al geïnformeerd wanneer de fotograaf bij Be CHILD langskomt. Helaas moeten we melden dat door de Corona-situatie voorlopig geen fotograaf langs kan komen. Zodra de situatie verandert, zullen we weer gaan proberen om een afspraak te maken voor de foto sessies.
 

Vakanties
Veel ouders hebben al doorgegeven dat ze op vakantie gaan. Gelukkig dat het weer kan, zij het in aangepaste vorm want nog niet alles is mogelijk. Mocht u zelf (weer) van plan zijn om even op vakantie te gaan en het nog niet hebben doorgegeven, wilt u dat dan nog even doen? Dan kunnen wij met onze planning daar ook rekening mee houden.
 

Observatielijsten
We hebben (bijna) alle observatielijsten afgenomen. Maar zoals eerder al aangekondigd, kunnen we vanwege de Corona situatie geen 10-minuten gesprekken organiseren. Mochten er bijzonderheden zijn, dan nemen we natuurlijk daarover contact met u op.


Aanvullende gegevens voor de belastingdienst
De belastingdienst gaat vanaf 2020 een nieuwe manier van controle invoeren op de kinderopvangtoeslag. Het kinderdagverblijf moet vanaf nu ook informatie aanleveren aan de belastingdienst. Om deze informatie aan te leveren, hebben we een aantal gegevens van u nodig. Deze gegevens kunt u op het bijgaande formulier invullen en via de mail aan ons toesturen. Graag deze week opsturen, want de eerste gegevens moeten voor eind juli bij de belastingdienst zijn.
 

Be CHILD 10 jaar: Juffenfeest
In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat we vanwege de Corona helaas geen jubileumfeest kunnen houden. Daarom organiseren we in september het jaarlijkse Juffenfeest om toch een feestelijk tintje aan het jubileum te geven. We maken al voorzichtig plannen om dan maar een jubileumfeest te houden bij ons 12 ½ jarig bestaan....
 Realisatie: Sybit - Software op Maat