HOME ALGEMENE INFO FORMULIEREN FOTO'S NIEUWSBRIEF INLOGGEN OUDERS

Nieuwsbrief oktober 2020

Thema’s
Het thema ‘Hatsjoe!’ hebben we afgesloten. Spelenderwijs hebben we heel veel geleerd. Puk moest naar het consultatiebureau voor het wegen, meten en de oogtest. Vervolgens was Puk ziek. We hebben een fruitmand voor Puk gemaakt en ook kaartjes gestuurd. De kaarten hebben we echt op de post gedaan. De postbode heeft de kaarten na verzending weer bij ons in de brievenbus gestopt. Ook hadden we op de groep een eigen brievenbus. Daar hebben we nog post voor Puk in gedaan. Puk heeft veel kaarten en tekeningen ontvangen. We hebben pleisters bij Puk geplakt. De ene keer op z’n buik, de andere keer op zijn arm of been. Op deze manier hebben we veel lichaamsdelen aangewezen en benoemd. Gelukkig is Puk nu weer helemaal beter.
Momenteel zitten we midden in het thema Regen/ Herfst. Het is weer een leuk en leerzaam thema waarin de kinderen veel zelf kunnen voelen en ervaren.
 

Brengen en halen van uw kind(eren)
Naar aanleiding van de huidige berichtgeving omtrent Corona moeten we helaas voorlopig de tijdsblokken voor het brengen en halen blijven hanteren. Willen jullie de afgesproken tijdsblokken goed in de gaten houden? Zo proberen we eventuele besmetting met Corona te voorkomen. Mocht u in de komende tijd een ander tijdstip wensen voor brengen en halen, dan kunt u altijd even contact opnemen. We zullen in zo’n geval met u meedenken en kijken naar de mogelijkheden. We weten het wel graag vooraf!

Vanaf 1 november willen we de kinderen via de hoofdingang en de zij-ingang ontvangen. De temperatuur gaat omlaag en via de schuifpui komt er dan te veel kou binnen.
Dat betekent dat de kinderen van Hummeltjesbos en Dreumeseiland via de hoofdingang komen en de kinderen van Bengelweide via de zij-ingang.
We moeten heel streng blijven met de 1.5 meter afstand. Op de mat binnen bij de hoofdingang mogen maar 2 ouders tegelijk staan. Op de mat binnen bij de zij-ingang naar Bengelweide kan maar 1 ouder staan. De overdrachten moeten dus kort blijven. Telefonisch is er altijd langer contact mogelijk. Eventuele bijzonderheden kunnen ook via de mail worden gecommuniceerd.
Het wordt nu dus nog belangrijker dat iedereen zich aan de afgesproken bloktijden houdt!
 

Personeel
Ramona is op 30 september bevallen van haar dochter Eva! Ramona en Martijn van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en Jojanneke gefeliciteerd met je zusje. In deze tijd is het kraambezoek erg lastig. Ramona en haar dochters hopen binnenkort een keertje bij ons langs te komen.

We mogen nog een mooi bericht delen.
Irene is zwanger. Wim en ik hopen dus weer voor de vierde keer ‘echt’ opa en oma te worden. We wensen Irene een prettige zwangerschap toe!

Deze maand hebben we ook twee nieuwe teamleden aangenomen. Ellen en Esther komen ons team versterken. De dames stellen zich in de volgende nieuwsbrief aan jullie voor.
 

Stagiair
In de vorige nieuwsbrief hebben we Hanneke aan jullie voorgesteld. De opleiding vergt veel tijd en energie. Hanneke is daarom gestopt met haar stage, zodat ze haar focus op de theorie kan leggen.


Jarige kinderen
In deze periode zijn de volgende kinderen jarig (geweest):
Jaydee is op 3 oktober 4 jaar geworden
Daan is op 7 oktober 2 jaar geworden
Jochem is op 9 oktober 1 jaar geworden
Lieke is op 13 oktober 2 jaar geworden
Milan is op 15 oktober 4 jaar geworden
Femm is op 16 oktober 1 jaar geworden
Yarah is op 20 oktober 3 jaar geworden
Bo is op 21 oktober 3 jaar geworden
Julie is op 23 oktober 3 jaar geworden
Floris is op 28 oktober 3 jaar geworden
Teun wordt op 11 november 4 jaar
Lara wordt 13 november 1 jaar
Liyam wordt op 24 november 4 jaar
Tobie wordt op 27 november 1 jaar
Rik wordt op 29 november 2 jaar
Allemaal van harte gefeliciteerd!


Afscheid van kinderen
We hebben afscheid genomen van Ava, Kai, Wout en Jaydee. We wensen Ava veel plezier op de Brandaris, Wout en Kai veel plezier op de Wingerd en Jaydee op de Tamarisk.
We hebben ook afscheid genomen van Naomi en Ayden omdat ze gaan verhuizen.
 

Nieuwe kindjes
De volgende kindjes zijn intussen bij Be CHILD gestart:
Zuzanna, Kaja, Millie en Jessie-Lynn. Welkom en veel plezier bij Be CHILD!
 

Observatielijsten
We zijn momenteel druk bezig met het afnemen van de observatielijsten bij de kinderen van 2-4 jaar. Maar zoals eerder al aangekondigd, kunnen we vanwege de Corona situatie geen 10-minuten gesprekken organiseren. Mochten er bijzonderheden zijn, dan nemen we natuurlijk contact met u op.


Fotograaf
Zoals het er nu uitziet, hebben we op donderdag 12 november de fotograaf gepland staan. Als de Corona maatregelen verder niet worden aangescherpt, zal de fotograaf deze ochtend langskomen en alle kindjes individueel op de foto zetten. Vanwege de huidige Corona maatregelen kunnen de foto’s met oudere broers en/of zussen helaas niet worden gemaakt. Dit geldt voor de broers/zussen die niet (meer) bij Be CHILD in de opvang zitten. De broertjes en/of zusjes die beide gebruik maken van de opvang kunnen wel samen op de foto worden gezet. Nadere informatie volgt nog.

 

Tarieven
Na overleg met de oudercommissie en met hun goedkeuring, wijzigt Be CHILD de tarieven voor het komende jaar in onderstaande bedragen:
Uurtarieven:
• Reguliere dagopvang: € 8,46
• 40-weken contract: € 8,86
• Halve dag opvang: € 8,86 (afname min. 2 x per week)
• Flexibele opvang: € 8,96 (afname min. 21 uur per week)
• Verlengde opvang: € 8,96

U ontvangt van ons een begroting met de nieuwe tarieven afgestemd op uw situatie. U ontvangt alleen een nieuwe plaatsingsovereenkomst als er een wijziging optreedt in de opvangdagen. Let erop op dat u een wijziging in tarieven of opvanguren zelf aan de belastingdienst dient te melden om de eventuele toeslag op de kinderopvang te wijzigen. Het maximale uurtarief wat voor een toeslag in aanmerking komt bedraagt in 2021 € 8,46.


Vanuit de Oudercommissie
Daniëlle gaat stoppen bij de OC. In de medezeggenschapsraad op de school van haar dochters komt een vacature vrij. Daniëlle wil graag haar steentje bijdrage in de MR. We willen Daniëlle bedanken voor de 7 jaar waarin ze als oudercommissielid haar bijdrage heeft geleverd.
Door het vertrek van Daniëlle ontstaat er een vacature in de OC. De vacature staat hieronder vermeld:

VACATURE OUDERCOMMISSIELID m/v
Wij zoeken ouders die:
- mee willen praten en beslissen;
- de kwaliteit van Be CHILD positief willen beïnvloeden;
- willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie;
- hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor Be CHILD;
- minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn.

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht om met de kinderopvang overleg te voeren op belangrijke beleidsonderwerpen. Oudercommissieleden bespreken o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de (her)inrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.
De oudercommissie
- overlegt met de directie van Be CHILD;
- adviseert gevraagd en ongevraagd de directie van Be CHILD;
- onderhoudt contacten met andere ouders;
- bevordert de betrokkenheid van ouders bij Be CHILD, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren;
- is het aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure.

Wil je met ons meepraten en meebeslissen, meld je dan vóór 1 december a.s. aan bij Marion. Voor meer informatie kun je ook terecht bij Rosalie, Alinda, Joyce Stefanie of Marion.  Realisatie: Sybit - Software op Maat