HOME ALGEMENE INFO FORMULIEREN FOTO'S NIEUWSBRIEF INLOGGEN OUDERS

Nieuwsbrief april 2022

Thema
Afgelopen weken hebben we gewerkt over het thema Lente en Pasen.
We hebben de bollen en plantjes goed water gegeven zodat de bloemetjes lekker konden groeien. We hebben met elkaar gezien hoe uit de bloembollen mooie bloemen tevoorschijn kwamen. We hadden blauwe druifjes, narcissen en een hyacint.
Verder keken we welke mama-dieren en baby-dieren bij elkaar horen en hoe ze heten.
Voor Pasen hebben we paaseieren van dezelfde kleur bij elkaar gezocht. Met elkaar legden we de paaseieren van klein naar groot neer.
Het thema lente is afgesloten met het zoeken van de paaseieren en het bezoek van lammetje Stip.
Vorige week zijn we gestart met het thema: “Dit ben ik”. In dit thema worden o.a. de lichaamsdelen aangewezen en benoemd. De woordenlijst is toegevoegd als bijlage bij deze nieuwsbrief.
 

Ouders op de groep
Het voelt heel fijn om de ouders weer op de groepen te mogen ontvangen. De ouders kunnen nu meer van hun kinderen zien, de werkjes die aan de lijn hangen en natuurlijk tijdens het ophalen even stiekem meekijken hoe de kinderen nog aan het spelen zijn. Wij hebben dit de afgelopen jaren wel gemist en zijn blij dat alle Corona maatregelen konden worden afgeschaft.
We hebben op donderdag 14 april weer de eerste 10 minutengesprekken gehouden voor de kinderen van 0 t/m 2 jaar. We kijken terug op fijne gesprekken. Ook dit hebben we gemist.
 

Jarige kinderen
Myrthe is op 3 april 2 jaar geworden
Thomas is op 11 april 4 jaar geworden
Kilian is op 19 april 4 jaar geworden
Eva is 20 april 4 jaar geworden
Lloyd-Harvey is op 26 april 3 jaar geworden
Kaja wordt 5 mei 4 jaar
Boris wordt 8 mei 1 jaar
Lippe wordt 11 mei 1 jaar
Finn wordt 23 mei 4 jaar
Hugo wordt 27 mei 4 jaar
Isabel wordt 31 mei 3 jaar
Leon wordt 31 mei 4 jaar
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!

Nieuw geplaatste kindjes
Binnenkort starten de volgende kindjes bij Be CHILD: Denver, Féline, Kyan, Skye, Yara en Kyan
Welkom allemaal en veel plezier bij Be CHILD!

Afscheid van kinderen
We hebben afscheid genomen van Sofie, Thomas en Eva.
Sofie is naar de kinderopvang in Dronten gegaan. Er was daar een plekje vrij gekomen.
Thomas is 4 jaar en is op basisschool de Wingerd begonnen. Eva is ook 4 jaar en gaat naar basisschool de Brandaris in Dronten. We wensen jullie heel veel plezier in de andere kinderopvang en op school!

Nieuw personeel
We zijn ontzettend blij dat we met behulp van een werving en selectiebureau nieuw personeel hebben gevonden en aangenomen. Per 1 mei komt Marlijn ons team versterken en per 1 juni komen Marylou en Ilona.
De dames stellen zich in de volgende nieuwsbrief aan jullie voor. Het huidige team wil ik nogmaals bedanken voor hun flexibele inzet. Met elkaar hebben we de kinderopvang kunnen garanderen en hebben we in de laatste periode geen dag hoeven sluiten.

Juf Kammer gaat trouwen
Op zaterdag 21 mei gaat juf Kammer trouwen.
Juf Kammer wil dit ook graag met de kinderen van Be CHILD vieren. Daarom komt zij donderdagmiddag 2 juni samen met haar man naar Be CHILD. Ze komen dan in de trouwkleding. Voor de kinderen is er
‘s middags feest van 15.15 uur tot 16.15 uur.
Vanaf 16.30 tot 17.00 uur is er gelegenheid voor de ouders om Kammer en haar man te feliciteren. Nadere informatie over het feest volgt nog.
 

BHV en EHBO
Voor 10 mei moeten alle personeelsleden via e-learning het theoretisch gedeelte van kinder-EHBO en BHV volgen en met een theorie examen afsluiten. Op woensdag 11 mei hebben we met elkaar de praktijk dag. We hopen dat we allemaal het begeerde certificaat gaan halen!

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april heeft Be CHILD meegedaan met de Koningsspelen. We hebben oudhollandse spelletjes gedaan, zoals koekhappen, blikgooien, zaklopen, enz.
We kijken terug op een zonnige en gezellige ochtend.
De foto’s van de Koningsspelen staan op Facebook.

Fotograaf
De fotograaf komt op donderdagochtend 30 juni 2022 weer langs om foto’s te nemen van de kinderen. De kinderen die op die dag bij ons in de kinderopvang zijn, worden al op de foto gezet. Komt uw kind normaal gesproken op een andere dag bij Be CHILD, dan kunt u uw kind inschrijven voor de fotograaf. Nadere informatie volgt nog.

Parkeren
Het parkeren willen we toch weer onder de aandacht brengen. Wilt u alstublieft niet naast het gebouw parkeren en niet bij de Factorij? We weten dat het drukker wordt. De parkeerplaatsen naast het gebouw willen we graag door het personeel laten gebruiken.
Graag als de 6 parkeerplaatsen vóór het gebouw vol zijn op de weg naast het trottoir parkeren.
Wilt u uw auto ook niet met draaiende motor wegzetten? Naast dat dit slecht is voor het milieu kan het ook tot gevaarlijke situaties leiden als een kind op een onbewaakt ogenblik in een auto met draaiende motor klimt. Alvast bedankt voor uw medewerking.
 

Zonnebrand
We smeren de kinderen tijdens het zonnige weer in met Nivea zonnebrandcrème factor 50. Mocht uw kind hier niet tegen kunnen, laat het ons even weten. Wilt u dan even eigen zonnebrand meegeven?

Warm weer
Bij warm weer mogen de kinderen zwemkleding en zwemluiers mee nemen. We kunnen dan lekker met de kinderen om de watertafel, of met de waterweg of in het zwembadje spelen. Dit gebeurt uiteraard altijd onder begeleiding!
 

Namen in kleding/schoenen/eigendommen
Bij een aantal kinderen staan de namen al in de jassen en schoenen vermeld! Hartelijk dank, dat is heel fijn! Toch zijn er nog veel schoenen en jassen zonder naam. Willen jullie alsnog de naam in de jassen en schoenen zetten?

Slaapzakken, pyjamabroekjes en reservekleding
Denkt iedereen nog even aan passende reservekleding, een pyjama en/of slaapzak voor in de bak van je kind? Alvast bedankt!

Kleurplaten
Als papa, mama, opa, of oma jarig is mogen de kinderen een kleurplaat maken. Geven jullie op tijd de datum door aan de medewerkers? Dan zorgen wij samen met uw kind voor een leuke attentie voor de jarigen!

Vakanties
Helaas hebben we deze week weer wat late afmeldingen gehad vanwege vakantie. Mocht u al
weten wanneer u op (zomer)vakantie gaat, geef het dan a.u.b. tijdig aan ons door. Dan kunnen wij dit in onze personeelsplanning opnemen.
 

Vanuit de Oudercommissie
Een herhaalde oproep!

VACATURE OUDERCOMMISSIELID m/v
Wij zoeken ouders die:
- mee willen praten en beslissen;
- de kwaliteit van Be CHILD positief willen beïnvloeden;
- willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie;
- hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor Be CHILD;
- minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn.

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht om met de kinderopvang overleg te voeren op belangrijke beleidsonderwerpen. Oudercommissieleden bespreken o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de (her)inrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie
- overlegt met de directie van Be CHILD;
- adviseert gevraagd en ongevraagd de directie van Be CHILD;
- onderhoudt contacten met andere ouders;
- bevordert de betrokkenheid van ouders bij Be CHILD, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren;
- is het aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure.

Wil je met ons meepraten en meebeslissen, meld je dan vóór 1 juni a.s. aan bij de OC of bij Marion. Voor meer informatie kun je ook terecht
bij Dionne, Joyce, Stefanie, Leonie of Marion.

De oudercommissie heeft een eigen mailadres.
bechildoc@gmail.com Paaseieren versieren


Paaseieren sorteren
Woordkaarten lente


Van bol tot bloem


Hyacinten versieren


Werkje makenEen lammetje op bezoek
Koningsspelen
Realisatie: Sybit - Software op Maat