HOME ALGEMENE INFO FORMULIEREN FOTO'S TARIEVEN OUDERPORTAAL KIDSADMIN

Heeft u klachten?

Als Be CHILD doen wij er alles aan om dagelijks goede kwaliteit kinderopvang te bieden. Toch kan er een keer iets misgaan. Wij vinden het belangrijk dat u bij ons terecht kunt als u ontevreden bent. Daarom hebben wij deze interne klachtenregeling opgesteld.
In de klachtenregeling beschrijven we onze werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. De regeling voldoet aan de eisen uit de Artikel 1.57b en 1.57c Wet kinderopvang.

Wanneer u als ouder ergens ontevreden over bent, dan vinden wij het prettig dat u dit zo snel mogelijk bespreekt met de persoon die erbij betrokken is of was. Dit kan bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker of leidinggevende zijn als het om een situatie op de groep gaat. Of iets algemeens zoals bijvoorbeeld wanneer het over uw overeenkomst gaat. Wij nodigen iedereen uit om eerst met ons in gesprek te gaan. Komt u er met de pedagogisch medewerker en/of de leidinggeven op de groep niet uit of bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u schriftelijk een interne klacht bij ons indienen.
U kunt ook direct een interne klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat u het belangrijk vindt dat uw klacht zorgvuldig beoordeeld en geregistreerd wordt. U ontvangt van ons dan ook een schriftelijke reactie. Wij nemen alle klachten die schriftelijk bij ons binnenkomen anoniem op in ons jaarlijkse klachtenverslag. Het klachtenverslag brengen we onder de aandacht van ouders en bespreken we met onze oudercommissie. Ook sturen we het naar de toezichthouder van de GGD. Dit zijn we volgens de Wet kinderopvang verplicht te doen.

In onze klachtenregeling leest u verder hoe u een interne klacht bij ons kunt indienen, hoe we deze zullen behandelen en waar u terecht kunt voor externe behandeling van uw klacht.
 

Dit is de werkwijze die we intern hanteren na een schriftelijk ontvangen klacht (zie voor de inhoud het formulier klachtenregeling op deze pagina):

• Wij onderzoeken de klacht met aandacht en zoeken waar mogelijk naar een oplossing.
• Wij houden de betreffende ouder(s) op de hoogte van het proces.
• Wii handelen de klacht het liefst zo snel mogelijk af.
• De klacht wordt in ieder geval binnen zes weken afgehandeld.
• Wij informeren de ouder(s) over de beoordeling.
• Wij stellen in het oordeel een duidelijke periode waarbinnen maatregelen worden genomen
  (artikel 1.57b lid 2 Wet Kinderopvang).


De exacte wijze waarop u uw klacht intern bij Be CHILD of extern bij de Geschillencommissie kunt indienen, staat beschreven in onze klachtenregeling kinderopvang op deze website en op het ouderportaal.

Hieronder kunt u onze klachtenregeling downloaden.
 

Download:

  Klachtenregeling Be CHILD


Wanneer de gesprekken niet leiden tot het gewenste resultaat kunnen ouders hun klacht indienen bij het Klachtenloket Kinderopvang via https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/. De klacht kan ook telefonisch worden ingediend via 0900-1877 (maandag t/m vrijdag 10.00-16.00 uur).
Lukt het niet om via het Klachtenloket tot een oplossing te komen? Dan kunnen ouders naar de Geschillencommissie Kinderopvang. Informatie over de Geschillencommissie Kinderopvang is te vinden via de volgende link: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/

Hieronder treft u een link naar het Klachtenloket en de Geschillencommissie:


Realisatie: Sybit - Software op Maat