HOME ALGEMENE INFO FORMULIEREN FOTO'S NIEUWSBRIEF INLOGGEN OUDERS

Pedagogisch beleidsplan


INLEIDING

Algemeen
Be CHILD is een kleinschalig kinderdagverblijf met drie verticale groepen: Hummeltjesbos, Dreumeseiland en Bengelweide. We kiezen bewust voor opvang in verticale groepen, omdat kinderen ook van elkaar kunnen leren en broertjes en zusjes bij elkaar in één groep kunnen zijn. In elke groep is plaats voor 14 kinderen. We zijn ook aanbieder van voorschoolse educatie. Hierover staat meer beschreven bij ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)’.

In ons pedagogisch beleidsplan geven wij aan hoe wij met de aan ons toevertrouwde kind(eren) willen omgaan. In dit plan zijn onderwerpen weergegeven die met de ontwikkeling en opvoeding van kinderen te maken hebben. Ouders blijven zelf natuurlijk de eindverantwoordelijke voor de opvoeding van hun kind. Daarom vinden wij het belangrijk dat ouders zich kunnen vinden in het pedagogisch beleidsplan van Be CHILD. Tenslotte vertrouwen ouders hun kind voor een deel van de tijd aan ons toe, wanneer zij voor Be CHILD kiezen. Dat betekent dat wij ons willen inzetten voor de optimale verzorging, ontwikkeling en opvoeding van ieder kind.

Opvoeden is zelf ook voortdurend leren
Net als elke ouder en verzorger, leren wij ook voortdurend van en met de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Als het nodig is, passen wij ons pedagogisch beleidsplan dan ook aan. Als het plan wordt aangepast, krijgen de ouders/verzorgers die een kind bij ons geplaatst hebben een bericht van de wijziging.

Wetten en regelgeving in de kinderopvang
Be CHILD wil kwalitatief hoogwaardige kinderopvang bieden. Daarom stelt onze organisatie zich normen die minimaal voldoen aan de Wet Kinderopvang. Verder conformeert Be CHILD zich aan de CAO Kinderopvang en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. De GGD voert jaarlijks een inspectie uit bij ieder kinderdagverblijf, om de kwaliteit van de kinderopvang te toetsen.

 

DE PEDAGOGISCHE VISIE VAN BE CHILD

Bij ons mag je kind zijn
Deze kleine zin is het motto van Be CHILD. Dit vormt de kern van onze pedagogische visie. Aan de ene kant willen wij ieder kind voldoende ruimte bieden om lekker kind te zijn. Aan de andere kant willen we de nieuwsgierigheid en leergierigheid van het kind stimuleren.
De kinderen ontdekken bij ons op een speelse wijze zichzelf en hun omgeving.

Partnerschap
Wij willen partner van iedere ouder zijn als het gaat om de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Daarom geven we de belangen en behoeften van de kinderen op ons kinderdagverblijf een centrale plek. Daarbij is het een eerste vereiste dat ieder kind zich bij ons veilig en geborgen voelt. Dit gevoel is essentieel voor een kind om zich optimaal te ontwikkelen. Wij organiseren ook oudergesprekken (Paragraaf 7c) om overleg over hun kind te structureren.

De kern van onze visie
Wij werken continu aan het optimaliseren van de volgende kernpunten:

  • Emotionele veiligheid 
  • Structuur 
  • Zelfstandigheid 
  • Ontwikkeling 

Deze kernpunten komen terug in ons pedagogisch beleidsplan
INHOUD PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

De volledige tekst van ons pedagogisch beleidsplan staat vermeld op het afgeschermde gedeelte van onze website waar ouders kunnen inloggen. Als u nog geen kinderen bij Be CHILD in de opvang heeft en u wilt ons pedagogisch beleid bekijken, dan kunt u deze bij Be CHILD inzien of opvragen via ons mailadres: info@bechild.nl

 


Realisatie: Sybit - Software op Maat